Welcome to visahub a immigration company

Talk to expert

+1 800 123 4567

Apply Now

Тайга Интернэшнл Групп нь 2006 оноос эхлэн Монголын бизнесийн орчинд зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх замаар үүсгэн байгуулагдаж улмаар сүүлийн 10 жилийн хугацаанд Хөдөө аж ахуй, боловсрол, барилга, мэдээллийн технологи, гадаад дотоод худалдааны салбарт төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлж байна. Бид өргөжин тэлэхийн хэрээр удирдлагын үйл ажиллагаандаа сайжруулалт хийж 2016 оноос групп компанийн бүтцээр удирдлага зохион байгуулалтаа уялдуулж, нэгтгэн ажиллаж байна.

БИЗНЕСИЙН ЧИГЛЭЛ

ТАНИЛЦУУЛГА